Hallands Hamnar petar vdn Björn Alvengrip

Björn Alvengrip, som varit vd för Hallands hamnar sedan bolaget bildades 2013, får lämna sin post med omedelbar verkan då ledningen vill ha ett nytt ledarskap. “Det är viktigt att en ny ordförande har förtroende för vdn, och det är uppenbart att man inte haft det för mig den senaste tiden” säger Björn Alvengrip till Hallands Nyheter.

Hamnarbetare varslar om strejk i Helsingborg och Göteborg

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Hamnarbetarnas främsta krav gäller en partsgemensam fond för att stötta arbetsgivare som väljer att rehabilitera långtidssjukskrivna behovsanställda. Sveriges Hamnar riktar skarp kritik mot varslet.

Halmstad storinvesterar i hamninfrastruktur

Halmstads kommun satsar 700 miljoner kronor i utbyggd hamninfrastruktur de närmaste fem åren. Satsningen innefattar etapp två av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår till hamnen. “Vi ser ett kraftigt ökat intresse för järnvägstransporter” säger Björn Alvengrip, vd på Hallandshamnar.