Arvid Nordquist köper fossilfri sjötransport

Kafferosteriet Arvid Nordquist har, med hjälp av logistikföretaget Scanlog, tecknat ett avtal för fossilfri sjötransport av råkaffe. Rederiet Hamburg Süd kommer transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle som drivmedel och minska sjötransportens utsläpp med 75 procent.

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Myndigheten ska också, om möjligt, föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

Nytt initiativ för produktion av hållbart flygbränsle

Energibolagen Vattenfall och Shell, flygbolaget SAS samt LanzaTech, som återvinner koldioxid, ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF). Flygbränslet ska framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme.

Einride rullar ut autonom fordonsflotta i USA

Det svenska teknikföretaget Einride har gjort sig kända för sina elektriska och självkörande lastbilar. Nu rullar de ut den första flottan av elektriska och autonoma lastbilar på amerikansk mark tillsammans med GE Appliances, tillverkare av vitvaruprodukter.

Bergrester från t-banebygge flyttas sjövägen

Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana påbörjar ett långsiktigt samarbete för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Materialet kommer skeppas till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden där det används som utfyllnad för nya gator och kvarter.