Ännu ett logistikområde utvecklas i Helsingborg

Helsingborgs stad aviserade tidigare i höst sina planer på att utveckla mer mark för logistik, bland annat ett stort markområde i Väla för logistik tillsammans med Skanska. Nu lanseras nästa etableringsområde; ett 80 hektar stort område i Norra Ekeberga som Swedish Logistic Property (SLP) ska utveckla för lager och logistik, tillsammans med markägaren och staden.

Helsingborg utvecklar ny mark för logistik

Helsingborgs stad har tecknat ett ramavtal med Skanska om att gemensamt utveckla ett markområde på totalt 75 hektar, alltså 750 000 kvm i Väla för bland annat logistikändamål.
– Efterfrågan på logistikmark är enorm. Det här är ett jätteområde vi tar fram och vi har ännu ett logistikområde på gång, berättar Helsingborgs kommunstyrelseordförande Peter Danielsson.

Greenfood bygger 44 000 kvm i Helsingborg

Frukt & gröntaktören Greenfood har tecknat avtal med Skanska om ett 44 000 kvadratmeter stort, nytt livsmedels- och logistikcenter i Långeberga i Helsingborg, Skanskas största logistikbygge någonsin i Norden. Den nya anläggningen väntas tas i drift 2023. Byggstart för den nya anläggningen, som Greenfood tecknat ett ett 20-årigt hyresavtal för, beräknas ske i andra kvartalet 2021