Oviss julhandel enligt HUI

HUIs julprognos består i år av tre scenarier där huvudscenariot innebär en knapp tillväxt totalt, men nedsidan i främst sällanköpsvaruhandeln är stor.
– Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp, kommenterar Jonas Arnberg, vd HUI Research.

Ny rapport från HUI research – här slår krisen hårdast

HUI Research har granskat detaljhandelns utveckling i mars: “Coronakrisen klöv under mars månad detaljhandeln i tre delar. Ett fåtal delbranscher – den gröna gruppen i diagrammet nedan – går mycket bra, vissa stretar emot hyfsat (den gula gruppen) och andra (den röda gruppen) chockas av närmast avgrundsdjupa försäljningsbortfall.”