Ekonomin pressar julhandeln – förväntas backa

Årets julhandel påverkas av hushållens minskade köpkraft. Decemberhandeln förväntas minska med tre procent jämfört med samma period i fjol, enligt en prognos från HUI. Konsumenterna kommer att vilja fira jul som vanligt – men kommer att handla mer planerat och billigare. “Substitutjulen är på ingång”, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Färre butiker – men lågpris står sig

Den senaste butikskartläggningen från HUI visar att det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige minskade med 530 butiker 2021, vilket motsvarar ett tapp på 3 procent. Lågprishandeln fortsätter gå mot strömmen och står för en stor del av butiksöppningarna, medan klädhandeln är den bransch som haft det största tappet i antalet kedjebutiker.

Mörk konjunkturrapport från HUI

Prisökningar driver sedan några månader tillbaka försäljningsutvecklingen i detaljhandeln och köpkraften är på tillbakagång. “För hushållens del kommer det minskade konsumtionsutrymmet successivt att bli en realitet i slutet av månaden och effekten av detta har långt ifrån visat sig fullt ut ännu.” skriver HUI i sin senaste konjunkturrapport om detaljhandeln.

Hur kan handeln ta sig ur “reaträsket”?

Ständiga reor leder till att konsumenter förväntar sig prissänkta varor och blir obenägna att köpa till fullpris. Det leder till låg försäljning vilket i sin tur leder till fler reor för att bli av med överskott. Det är varken lönsamt eller hållbart. Forskaren Gabriella Wulff menar att detaljhandeln behöver hitta nya sätt att skapa lönsamhet på.

Oviss julhandel enligt HUI

HUIs julprognos består i år av tre scenarier där huvudscenariot innebär en knapp tillväxt totalt, men nedsidan i främst sällanköpsvaruhandeln är stor.
– Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp, kommenterar Jonas Arnberg, vd HUI Research.