Ny FN-fond kan bidra till utsläppsfri sjöfart

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FNs sjöfartsorganisation IMO om en fond för utsläppsfri sjöfart. Fonden finansieras med avgifter på utsläpp av växthusgaser och ska stötta den gröna omställningen, särskilt hos utvecklingsländer.

Ikea, Amazon med flera åtar sig utsläppsfri sjöfrakt 2040

En ny koalition mellan en rad multinationella varuägare, däribland Ikea, Amazon, Inditex och Unilever, vill frakta sitt oceangående gods utsläppsfritt senast 2040. Inspelet sker inför klimatmötet i Glasgow Cop26, och ger stöd till bl a den internationella redareföreningen ICS, som också vill ställa om sjöfarten, liksom Maersk, som beställt de första utsläppsfria containerfartygen.

Sjöfarten vill ha stöd för omställning

Häromdagen skrev vi om hur flygbranschen enats om att världens flygbolag ska arbeta för en klimatomställning i linje med 1,5 grads uppvärmning. Även den internationella redarföreningen, ICS, har överlämnat en plan för hur sjöfarten kan uppnå nettonollutsläpp av CO2 till sjöfartens tillsynsmyndighet, FN-organet IMO. Planen innehåller förslag på brådskande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta.