Pris på insatsvaror sjunker

En ny undersökning från IKEM – innovations- och kemiindustrierna visar att medlemsföretagen räknar med kostnadsminskningar under de kommande två kvartalen. “Ett trendbrott och en efterlängtad utveckling”, menar Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM. Även senaste PMI visar på att kostnadstrycket inom industrin minskar.