De vill göra pallar av fulplasten

Göteborgsbaserade aktören Impossible Plastics startar tillverkning av produkter, bl a av lastpallar, av den plast som inte återvinns – vilket idag är den mesta. Bolaget har fått stöd av Naturvårdsverket för att bygga två fabriker – varav den första öppnar i Motala i januari. “Vi vill göra något åt problemet här och nu”, säger William Holmberg.