Sträckningen klar för järnvägen Byarum–Tenhult

Idag meddelade Trafikverket att man beslutat sig för hur sträckningen av den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult ska se ut. Järnvägen ska stå klar 2033 och minskar pendeltiden mellan Värnamo och Jönköping till 50 minuter. “Det har funnits flera alternativa sträckningar, som låst en hel del mark för bl

Eftersatt infrastruktur oroar svenska företag

I ett läge när transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss de närmaste fem åren är sex av tio svenska företag oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa tillväxten. Företagen vill se ökade satsningar på flera transportslag och hållbara transporter. Det visar en rapport som konsultföretaget Tyréns tagit fram.