JBS lägger fram vision för svensk järnväg

Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS), ett organ för samarbete mellan en rad järnvägsaktörer som Trafikverket, Tågföretagen, Jernhusen, Byggföretagen med flera tågoperatörer, har efter ett år av intensivt arbete formulerat en gemensam vision och en färdplan för järnvägen som tar sikte på 2050. “Det är första gången som myndigheter, organisationer och näringsliv samlas kring ett gemensamt uttryck på detta sätt och gav ett löfte om en tydlig färdplan framåt”, kommenterar Tågföretagen.