Jungheinrich går över till grön el – bygger egna solcellssystem

Med omedelbar verkan kommer alla Jungheinrichs anläggningar i Tyskland, inklusive företagets sex tyska produktionsanläggningar, att drivas uteslutande med grön elkraft. Samtidigt har företaget börjat generera sin egen solenergi.
Genom att konvertera till förnybar el har koncernen minskat sina årliga växthusgasutsläpp med cirka 15 500 ton koldioxid.