Coop genomför strukturaffär som frigör resurser för gemensam logistik

Coop Butiker & Stormarknader, CBS, övertas av Konsumentföreningen Stockholm, och på sikt ska alla butiker och stormarknader överföras från KF, till lokala konsumentföreningar. Affären är enligt Dagligvarunytt större än köpet av Netto, och pengarna som överförs centralt gör det möjligt att satsa ytterligare på att gemensamt utveckla hållbarhet, logistik och digitalisering