Högsta konkurssiffran på 20 år – men e-handelskonkurserna ökar minst

730 svenska aktiebolag i konkurs under maj och dystra konkurssiffror ännu en månad. Detta är högsta siffran någonsin för maj och en ökning med 36 procent jämfört med förra året. Bland branscherna har e-handeln minst ökning – konkurserna ökar bara med en procent jämfört med maj 2022. Den negativa utvecklingen visar dock inga tecken på att avta, enligt kreditföretaget Creditsafe.

Konkurserna många under hösten – flest på tio år

Kriget, inflationen och elpriserna är bidragande faktorer till att konkurserna i Sverige under andra halvan på 2022 var de högsta på tio år, enligt UCs årliga sammanställning. Även antalet nystartade bolag har minskat till den lägsta nivån på flera år. Sporthallar, e-handel och dagligvaruhandel tillhör de mest drabbade branscherna.

Ökande konkurser – även inom transport

Färsk statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC visar att konkurserna kraftigt tagit fart i hela landet under oktober månad – och nu även inom transport. Statistiken visar även att trenden skiljer sig mellan landets olika elområden – störst ökning av andelen konkurser syns i norra Sverige. “Det är förvånande samtidigt som vi ser att minskningen av nyetablerade företag är mest påtaglig i södra Sverige”, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC.