Här är Körbers nya Autostore-konkurrent

Idag inleds den stora automationsmässan Logimat i Stuttgart. Ett av företagen som närvarar är Körber som presenterar en ny kubformad lagringslösning riktad mot e-handeln, som utvecklats av det kanadensiska robotföretaget Attabotics. Lösningen låter skyttelrobotar färdas både över, under och genom “lagerkuben”.