Krönika: Det här med fyrstegsprincipen…

Den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen sköts av Trafikverket enligt den så kallade fyrstegsprincipen, där man i grunden utgår från det som redan finns och hur man kan nyttja det på bästa sätt. I Per Olof Arnäs senaste krönika diskuterar han fyrstegsprincipen och dess hämmande effekt på innovation och utveckling. Eller är den bara felapplicerad?