Dormakaba flyttar lager till Eskilstuna

Dormakaba, tillverkare av smarta låslösningar, flyttar sina produkter för den nordiska marknaden från det tyska lagret i Wuppertal till nya lokaler i Sverige och Norge. I Eskilstuna etableras ett nytt lagernav för den nordiska och baltiska verksamheten, med högre leveransprecision och effektivare drift som målsättning.