Lakeway Link till sjöss: “Mälaren är en outnyttjad resurs”

Den 21 maj startar Lakeway Link RoRo-trafik mellan Gdynia och Södertälje med tre avgångar i veckan i vardera riktning. 2026 hoppas man kunna lägga till Västerås som stopp, som rederiet då vill trafikera med ett nytillverkat, miljövänligare, fartyg. “Vi vill reducera trafiken på väg och ta tillvara på vattenvägarna. Mälaren är en outnyttjad resurs” säger Fredrik Hermansson, vd Lakeway Link.

Wallenius och Greencarrier lanserar sjötransporter mellan Polen och Södertälje/Västerås

De internationella logistik- och transportföretagen Wallenius och Greencarrier etablerar bolaget Lakeway Link, som kommer trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk, till och från Södertälje och Västerås. Företaget blir en viktig pusselbit för att minska den tunga trafik som går med trailers på vägarna.