Högtryck för livsmedelsautomation

Automationsmarknaden växer, inte minst inom livsmedel som just nu genomgår en omställning mot helautomatiska flöden.
– Det är ett paradigmskifte som påverkar hela försörjningskedjan. Ingen kommer undan det här,
säger Peter Landenberg på Langebaek.