Möjligt med eldriven sjöfart mellan Skellefteå och Södertälje

En ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket visar att eldriven sjöfart på den 90 mil långa sträckan från Skellefteå (Northvolt) till Södertälje (Scania) är fullt möjlig, på sommarhalvåret. Men vintertid kommer isen och sätter helt andra krav på fartygens batterikapacitet.

Kraftsamlar kring hållbara hamnar

Hamnen är en central nod i transportsystemet, men dess potential att skapa synlighet i försörjningskedjan och möjliggöra energieffektiva transporter, uppfylls inte idag. ”Vi vill stötta hamnarna så att den utvecklingen sker” säger Mikael Lind på forskningsinsitutet RISE, som nu kraftsamlar kring hållbar hamnutveckling. – Smakprov ur Dagens Logistik nr 4 2022.

”Just in time” krångligt för sjöfarten

Fartygsanlöp som sker ”just in time” kombinerat med sänkt hastighet är den lämpligaste första åtgärden för att minska bränsleförbrukning och utsläpp i hamnområden. Men först måste några barriärer undanröjas. Det visar en ny förstudie som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.