Test av elbilsbatterier för att balansera elnätet

Preliminära resultat från forskningsprojektet PEPP på Chalmers visar att användandet av elbilar för att balansera elnätet kan bli en positiv affär för såväl fordonsägare som ladd- och elnätsoperatörer. Nu ska man testa lösningen i två piloter i Göteborg.

Nytt innovationssamarbete vill ställa om handeln

Framstående branschaktörer som IKEA, Axel Johnson, ICA, Boozt, Systembolaget och Västra Götalandsregionen går samman i innovationsprogrammet RE:CORE för att uppnå en regenerativ konsumtion och handel fram till år 2035. Det handlar bl a om att konsumenter ska köpa rätt varor och rätt mängd, men också att förlänga produkters livslängd och att främja en utveckling som innebär att inom tio år är majoriteten av produkter som säljs till konsumenter återanvända.

Elektrifierade transporter – så påverkas logistiken

Elektrifieringen av tunga transporter påverkar inte bara räckvidden utan medför också mer volatila bränslekostnader, som på sikt kan påverka var logistikverksamheter förläggs menar Andreas Josefsson, projektledare för REEL på CLOSER. 
– I ett dieselbaserat system är bränslepriset i stort sett samma i hela Svergie. I ett elektrifierat system varierar energipriserna stort, både geografiskt och över dygnet.

Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

Helene Hellmark Knutsson tillträder som ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F, Trafikverkets forskningssatsning, som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Lindholmen Science Park är värd för programmet.

Nytt logistikdatalabb ska optimera logistiken

För att optimera logistiken krävs transparens mellan olika aktörer i logistikkedjan – och många mer visionära projekt, som EU-stöttade Physical Internet, brukar stranda i att företag håller hårt i sina data. Nu startas en nytt nationellt logistikdatalabb under Closers paraply. – Att dela data är en förutsättning för att nyttja AI i logistikkedjan, säger Vanja Carlén, projektledare för Logistikdatalabbet inom området digitaliserad och uppkopplad logistik på Closer.