Högtryck för livsmedelsautomation

Automationsmarknaden växer, inte minst inom livsmedel som just nu genomgår en omställning mot helautomatiska flöden.
– Det är ett paradigmskifte som påverkar hela försörjningskedjan. Ingen kommer undan det här,
säger Peter Landenberg på Langebaek.

Från öde ärtfabrik till livsmedelskluster

REPORTAGE: I Findus nedlagda ärtfabrik i Bjuv har Foodhills på fyra år byggt upp ett sjudande livsmedelskluster, med 32 företag och totalt 2 000 anställda. Ärtproduktionen växer igen, med ny avsättning för tidigare restprodukter, Hellofresh bygger lager och det planeras för landfiskodling.
– Det här är ett fantastiskt läge för livsmedelsutveckling och det är otroligt viktigt för bygden att den här satsningen görs, säger Foodhills Fastigheters vd Mikael Halling.