Import av LNG leder till högre utsläpp i Europa

Enligt en ny rapport från den europeiska intresseorganisationen Transport & Environment ligger de europeiska sjöfartsutsläppen på den högsta nivån på tre år och närmar sig nivåerna före pandemin. De största utsläppen kommer från fraktrederierna, bland annat till följd av kraftigt ökad import av LNG.

Testleveranser av biogas till finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Åbo, Finland är redan gjord och nästa kommer från Risavika i Norge. Syftet med leveranserna är både att testa logistiken och det praktiska ombord samt att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.