Logistea förvärvar norska KMC Properties

Logistikfastighetsbolaget Logistea förvärvar norska logistikfastighetsbolaget KMC Properties genom nyemitterade aktier i Logistea. Det sammanslagna bolaget ska fokusera på nordisk logistik, lager och lätt industri. Förvärvet utökar antalet fastigheter i Logisteas bestånd med 72 st i såväl Norden som Nederländerna, Tyskland, Belgien och Polen.

Logistea köper Falunlager för 275 mkr

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Främby 1:33 i Falun på 42 500 kvadratmeter där NKT AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av en fastighet i Falun. Fastigheten Främby 1:33 är belägen i centrala Falun med direkt