Ilja Batljan paniksäljer Logistea-innehav till Slättö

Logistikfastighetsbolaget Logisteas största aktieägare Ilija Batljan säljer hela sitt aktieinnehav på 19.3 procent av bolaget till Slättö, under “mycket brådskande, oförutsedda och tvingande omständigheter” för 290 miljoner SEK. Han har dock möjlighet att köpa tillbaka halva innehavet om omständirgheterna skulle förändras.

Samarbetsavtal tecknat för Svenljungafabrik

Logistea har tecknat ett samarbetsavtal med den norska battericellstillverkaren Freyr om att hyra ca en miljon kvm mark i Lockryd, Svenljunga kommun. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avsiktsförklaringen tecknades i december 2021 – senare blev det känt att det var norska

Logistea och Ra Solar Energy i stort samarbetsavtal

Logistikfastighetsaktören Logistea har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med solaktören Ra Solar Energy. Företaget ska bygga anläggningar för solenergi och batterier för energilagring på Logisteas outnyttjade mark- och takytor, vilket kommer Logisteas kunder till gagn och bidrar till att stabilisera elnätet.