Kompetensbrist hotar järnvägen i Stockholm-Mälarregionen

Stockholm-Mälarregionen står inför en kompetensbrist inom järnvägstekniska yrken. En anledning är att det i området saknas ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar. Nu har Mälardalsrådet sammanställt en kartläggning av 20 potentiella anläggningar som de lämnat över till Trafikverket.

Nytt godstransportråd för Mälardalen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen, i Trafikverkets region Stockholm och Öst och Mälardalsrådets regi.