Grönsakshallen Sorundas lager stängs

Coronapandemin har orsakat kraftigt vikande försäljning på restaurangmarknaden i Sverige, vilket fått konsekvenser för flera av Martin & Servera Gruppens bolag. Därför avvecklas nu Grönsakshallen Sorundas lokala lager och säljkontor i Mora och Nyköping. – Till följd av coronapandemin har försäljningen på restaurangmarknaden gått ned kraftigt, vilket självklart får konsekvenser för oss som levererar varor