Norskt företag beställer sex ammoniakdrivna fartyg

Det norska företaget Pherousa Green Shipping tillsammans med systerföretaget Pherousa Green Technologies har designat och förbereder en beställning av upp till sex Ultramax bulkfartyg för torrlast, designade av Deltamarin i Finland. Fartygskonstruktionen är anpassad för ammoniak som bränsle.