Lagrådsremiss om utstationering klart

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i yrkestrafiklagen och lagen om utstationering av arbetstagare. Syftet är att förarna ska få bättre arbetsvillkor och att det ska vara sund konkurrens för svenska vägtransportföretag. Sveriges åkeriföretag beklagade i förra veckan att lagen ännu inte finns på plats.