MSBs europeiska sjukvårdslager fylls på

Det sjukvårdslager som Sverige genom MSB fått uppdrag att ansvara för, har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen.
– Många har jobbat hårt sedan september förra året när uppdraget kom och nu är vi glada att kunna säga att lagret är redo att användas, säger Robert Wallén, chef operativa avdelningen, MSB i ett pressmeddelande.