Så vill MSB rusta civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder till regeringen, för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025. Det handlar bland annat om att stärka upp försörjningsberedskapen, kommunikationsvägar och säkra energiförsörjningen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.

MSBs europeiska sjukvårdslager fylls på

Det sjukvårdslager som Sverige genom MSB fått uppdrag att ansvara för, har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen.
– Många har jobbat hårt sedan september förra året när uppdraget kom och nu är vi glada att kunna säga att lagret är redo att användas, säger Robert Wallén, chef operativa avdelningen, MSB i ett pressmeddelande.