Maria Sturgis klar för Logistik & Transport

MSCs Sverige-vd Maria Sturgis är en av talarna på Logistik & Transport i november, där Dagens Logistik även i år är med som konferenspartner. “Vi behöver vara lyhörda och flexibla som organisation. Detta är särskilt viktigt i en tid av osäkerhet, både inom världsekonomin och på de hav vi navigerar på” säger hon i en intervju med Mässan.

Utmanande läge för sjöfrakt från Asien

De internationella rederierna befinner sig i ett känsligt läge med en överkapacitet samtidigt som de allt värre oroligheterna i Mellanöstern försvårar deras verksamhet. Efter en kort men kraftig uppgång i containerfraktpriserna från Asien i början av året har de sjunkit stadigt. Nu vill rederierna höja priserna i ett försök att stoppa nedgången.

Maersk slutar med direktanlöp till Göteborgs hamn

I februari nästa år lämnar rederiet Maersk sin 2M-allians med MSC, och går istället in i ett Gemini-samarbete med Hapag Lloyd. I samband med det görs den globala linjetrafiken om, och direkttrafiken mellan Asien och Göteborg planeras att ersättas med en feeder-lösning från Tyskland. “Det här påverkar tillgängligheten för svenska företag, och beskedet kommer med väldigt dålig timing för Göteborg, som precis fått klartecken för sin farledsfördjupning, säger Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets Transportåd. 

Torka stryper Panamakanalen – rederierna höjer avgifterna

Väderfenomenet El Niño ligger bakom en flera månader lång torka i Centralamerika som lett till att vattennivåerna i Panamakanalen sjunker. För att spara vatten har kanalens myndigheter höjt avgifterna och minskat mängden trafik som får trafikera kanalen. Nu lägger containerrederierna CMA CGM och MSC på tilläggsavgifter mot kunderna.

Import av LNG leder till högre utsläpp i Europa

Enligt en ny rapport från den europeiska intresseorganisationen Transport & Environment ligger de europeiska sjöfartsutsläppen på den högsta nivån på tre år och närmar sig nivåerna före pandemin. De största utsläppen kommer från fraktrederierna, bland annat till följd av kraftigt ökad import av LNG.