Frigoscandia säljer franskt dotterbolag

Frigoscandia AB har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt franska dotterbolag Frigoscandia SAS till det franska logistikföretaget Olano Services SAS. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022. “Frigoscandias fokus framåt handlar om att växa och stärka vår position i Norden som vår hemmamarknad, medan vi förädlar vårt internationella nätverk företrädesvis genom externa samarbetsparterners” kommenterar Peter Haveneth, Frigoscandia.