Fraktkrisen en hjärtinfarkt för Na-kd

2021 blev trots stark tillväxt ett svidande förlustår för e-handlaren Na-kd, något Jarno Vanhatapio förklarar med den stora påverkan som fraktstörningar hade på bolagets verksamhet. “Vi får sådana enorma föjdeffekter, det blir som en hjärtinfarkt för ett e-handelsbolag” förklarade Na-kds grundare Jarno Vanhatapio, på årets D-Congress.