Bygger lagkänsla på lagret

Att skapa en arbetsplats som det känns lustfyllt att gå till är självklart minst lika viktigt på ett lager som på ett kontor, menar Netonnets centrallagerchef Sandra Bexell.
– På kontoret ses man hela tiden i olika möten och uppdrag över avdelningarna, det är lättare att känna samhörighet då. På ett lager är det inte alltid lika enkelt, men inte mindre viktigt.