Europeiska gasnätsbolag vill bygga vätgaspipeline genom Sverige

Idag presenterar European Hydrogen Backbone-initiativet (EHB), som består av 23 europiska bolag som äger gasnätsinfrastruktur i 21 europeiska länder, en uppdaterad vision för hur en vätgasinfrastruktur i Europa skulle kunna byggas. För Sveriges räkning föreslås nya pipelines för vätgas från norr till söder.