Ny mineralgödselfabrik i Sverige

I den största satsningen i sitt slag i Norden meddelar Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgödselproduktion, genom det gemensamma initiativet Power2Earth. Satsningen ska minska klimatutsläpp och stärka svensk livsmedelsberedskap.

De vill bygga vätgasledning i Östersjön

Energiföretaget OX2 har kommit överens med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gastransmissionssystemoperatörer (TSO) i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners om att undersöka möjligheten att utveckla en ny vätgasinfrastruktur för att transportera grön vätgas i ett ledningsnät som förbinder Finland, Åland , Sverige, Danmark och Tyskland.