Infrastruktursatsningar i norr kan tidigareläggas

Infrastrukturbehovet i Norrland växer i takt med den gröna industrins framväxt i regionen. För att möta behoven föreslår Trafikverket att flera stora infrastruktursatsningar i Norrland ska tidigareläggas, bland annat Norrbotniabanan och kapacitetshöjande åtgärder mellan Luleå-Kiruna. För att betala för satsningen föreslås lånefinansiering.

300 miljoner till utveckling i övre Norrland

I veckan samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 300 miljoner kronor till 14 olika projekt som ska främja konkurrenskraft, grön omställning och hållbara transporter.

Closer satsar i Norrbotten

Norra Sverige och Norrbotten står inför några av de största industriinvesteringarna i modern tid. För att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar etablerar sig nu den nationella logistikforskningsnätverket Closer i Norrbotten med LTU Business som regional värdorganisation.

Plan och Lean Forum bjuder in till Norrlandskonferens

Den 9-10 februari bjuder bl a Plan och Lean Forum in till en tvådagars “Norrlandskonferens” i Skellefteå, med talare från bl a SSAB, Lindbäcks och Kuusakoski och studiebesök på Skellefteå Kraft, Boliden och Northvolt på schemat.

“Jag är stolt över att vara norrlänning”

KRÖNIKA: Anders Sörqvist, logistikkonsult på iTid och aktiv i Logistikföreningen Plan region Norr, lyfter den hållbara omställningen och nyindustrialiseringen av norra Sverige, och slår ett slag för de många fördelar som Norrland har att erbjuda.