Scanlog ska sköta Northvolts logistik

Scanlog får uppdraget att sköta transporterna till och från Northvolts batterifabrik i Skellefteå, när tillverkningen drar igång i höst. Främst handlar det om containergods med rederiet Wallenius SOL, som därmed lägger till Skellefteå hamn som permanent stopp på sin roro-linjekarta.

Underleverantör till Northvolt bygger fabrik i Eskilstuna

Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en etablering som förväntas skapa förutsättningar för mellan 500–600 arbetstillfällen. Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och kommer att verka som underleverantör till Northvolt.  Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning