Northvolt vill ha koboltbrytning i Sverige

Svenska batteritillverkaren Northvolt, som i höst drar igång batteriproduktionen i Skellefteå, vill nu att Sverige ska bli en hållbar producent av kobolt, en kritisk metall för batteritillverkning, som idag främst produceras i afrika. “Det finns potential att på sikt få en geografiskt kompakt värdekedja” säger Northvolts Jesper Wigardt till Dagens Industri.

Scanlog ska sköta Northvolts logistik

Scanlog får uppdraget att sköta transporterna till och från Northvolts batterifabrik i Skellefteå, när tillverkningen drar igång i höst. Främst handlar det om containergods med rederiet Wallenius SOL, som därmed lägger till Skellefteå hamn som permanent stopp på sin roro-linjekarta.

Underleverantör till Northvolt bygger fabrik i Eskilstuna

Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en etablering som förväntas skapa förutsättningar för mellan 500–600 arbetstillfällen. Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och kommer att verka som underleverantör till Northvolt.  Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning