Stockhom Norvik är här

Nu har Stockholm Norvik – Ostkustens och Stockholmsregionens nya godshamn, tagit emot sitt första anlöp. I Gävle hamn, som möter upp i volymkampen med en ny containerterminal med kraftigt ökad kapacitet – ser dock förseningar i hamnbygget. Coronakrisen gör också att utsikterna för Östersjöhamnarna att locka till sig ytterligare flöden, ser mindre ljusa ut än väntat.

Ett steg närmare Stockholm Norvik

På onsdagen anlände Norviks nya super post-panamaxkranar till Stockholm Norvik Hamn, vilket firades med ett begränsat medieuppbåd, som höll visst avstånd och undvek handhälsning. Mycket har hänt sedan jag senast besökte Norvik för ett drygt år sedan: järnvägsanslutningen är i stort sett klar, liksom övrig infrastruktur och byggnader. Stockholms nya