NREP miljardsäljer logistik till AXA

År 2021 sålde NREPs logistikutvecklingsbolag Logicenters en portfölj på 20 logistikfastigheter till investmentbolaget AXA. I december gick ytterligare en portfölj samma väg, med minst fem svenska fastigheter på totalt ca 170 000 kvm, varav den största är “Amazon-lagret” i Eskilstuna. Bolagen är dock hemlighetsfulla kring affären.

NREP satsar i Tyskland

Fastighetsinvesteraren NREP tar på allvar klivet in i Tyskland, där man etablerar två kontor och startar ett jv-bolag tillsammans med en schweizisk fastighetsutvecklare. De kommande tre åren ska bolaget investera omkring 5,5 miljarder kronor i Tyskland, inom sina kärnsegment; bostäder och logistik.

NREP kliver in i Polen

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130 000 kvm. “Våra internationella kunder har ofta bett oss se över projekt i Polen och nu är vi glada över att kunna agera på efterfrågan”, kommenterar Matthias Kettelhoit, CEO för Logicenters.

NREP lanserar venturekapitalbolag för att skynda på grön omställning av fastighetsbranschen

Fastighetsbolaget NREP lanserar 2150 – en satsning på att investera venturekapital i teknikbolag för att accelerera en hållbar omställning­ av den bebyggda miljön. Den första investeringen sker i cleantech-bolaget CarbonCure som strävar efter att reducera koldioxidutsläppen från betongproduktion med 500 miljoner ton per år till 2030.