Odd Molly förstärker organisationen

Odd Mollys satsning på lager- och logistikfastigheter växer snabbt. För att stärka organisationen inför fortsatt utveckling rekryteras fem nya medarbetare till bolagets ekonomi- och finansfunktion. I mars 2021 gick bolaget ut med en avsiktsförklaring att sälja modeverksamheten till We aRe SpinDye (WRSD) för att satsa helt på fastighetsverksamheten. Sedan dess