Sverige kan gå miste om Fehmarn-Bälts möjligheter

Medan Danmark investerat kraftfullt och proaktivt i sin infrastruktur för att förbereda för Fehmarn-Bältförbindelsen ligger Sverige minst 10 år efter i sina investeringsbeslut. Det menar Ulrika Hallengren, vd på Öresundsbaserade fastighetsbolaget Wihlborgs. “Vi har flaskhalsar i infrastrukturen som kan komma att missgynna utvecklingen i hela landet under lång tid” konstaterar hon.  

Tunneln som ritar om logistikkartan

2029 öppnar den nya 18 kilometer långa väg- och järnvägstunneln under Fehmarn-Bält mellan Tyskland och Danmark; en ny, snabb transportkorridor till och från kontinenten. Men Sveriges järnvägskapacitet kan inte alls mäta sig mot efterfrågan och risken är att järnvägsvolymerna minskar istället för ökar, och vägtransporterna fördubblas till 2040.