Tunneln som ritar om logistikkartan

2029 öppnar den nya 18 kilometer långa väg- och järnvägstunneln under Fehmarn-Bält mellan Tyskland och Danmark; en ny, snabb transportkorridor till och från kontinenten. Men Sveriges järnvägskapacitet kan inte alls mäta sig mot efterfrågan och risken är att järnvägsvolymerna minskar istället för ökar, och vägtransporterna fördubblas till 2040.