Sveriges sex bästa e-handelslogistiklägen

Dagens Logistik har tittat på var svenska e-handlare väljer att förlägga sina lager, och bedömt dem utifrån kriterier som tillgång till arbetskraft, närhet till konsumtionsmarknader och närhet till paket- och transportinfrastuktur. Här är resultatet: