BA Talks: Stora fördelar med brownfield

Trenden, och de potentiella fördelarna, med s k brownfield-projekt, var ett ämne som avhandlades på ett panelsamtal om logistikfastigheter på Business Arena Väst i Göteborg. “Det ger ett lägre klimatavtryck att renovera en befintlig fastighet än att producera en ny”, sa Paulina Schönning, Ica Fastigheter.

Panattonis Enköpingsbygge klart

Panattonis första nyproducerade svenska fastighet står klar, en byggnad på 68 000 kvm lager och logistik i Enköping. “Just nu producerar vi dessutom inom den gyllene triangeln – Mälardalen, Göteborg och Skåne – inte mindre än 230 000 kvm effektiva ytor vilka vi löpande kommer att kunna tillföra marknaden och erbjuda kunderna vid direkta behov av logistiklösningar”, säger Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director Panattoni Sverige.