Platzer bygger 20 000 åt Volvo Cars – får kontorsmark i gengäld

Platzer bygger en logistikfastighet om 20 000 kvm åt Volvo, jämte NTEX planerade, nybyggda terminal, samt säljer två kontorsfastigheter i Torslanda, tillsammans med 300 000 kvm mark till Volvo Cars. Genom affären renodlar Platzer innehavet i området mot lager och logistik. På fastigheten Syrhåla 3:1, som ingår i det bestånd som Platzer köpte av Volvo AB

Drönare verktyg i bygget av Sörreds logistikpark

Kanonaden Entreprenad tar hjälp av drönare i arbetet med att terrassera ett 30 hektar stort markområde för Bockasjö och Platzers kommande byggnation av fyra logistikbyggnader i Sörred på Hisingen i Göteborg. Markberedning och terrassering kommer att fortsätta i två år till, men från i höst kommer det också att ske parallellt med att byggnationen av logistiklokalerna pågår i det stora området.