Finska Posti ställer om mot paket – tillsammans med personalen

Posti går igenom ”ett utmanande skede” med en snabb omställning från traditionella brevtjänster till dagens pakethantering alstrad av den växande e-handeln. För att klara omställningen med så liten påverkan på personalen i form av uppsägningar, avsätter bolaget 10 miljoner om året för kunna flytta personalen inom organisationen.