“Aditro en strategisk stjärna för oss”

– TPL-branschen är en fascinerande bransch, och väldigt het just nu, men det finns få företag som är riktigt duktiga idag. Många TPL-aktörer genomför dock just nu en resa mot att bli så flexibla som de behöver vara för att möta den fördyring av logistik, som nu pågår, säger Postis styrelseordförande Sanna Suvanto-Harsaae. I en intervju med DL berättar hon om TPL-marknaden, e-handelns tuffa framtid och Postis planer för Aditro.

Finska Posti ställer om mot paket – tillsammans med personalen

Posti går igenom ”ett utmanande skede” med en snabb omställning från traditionella brevtjänster till dagens pakethantering alstrad av den växande e-handeln. För att klara omställningen med så liten påverkan på personalen i form av uppsägningar, avsätter bolaget 10 miljoner om året för kunna flytta personalen inom organisationen.