Early Bird och Citymail tar volymer på växande paketbrevsmarknad

Idag publiceras Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Svensk Postmarknad, i år för första gången med separat statistik för paketbrevsmarknaden. Statistiken visar att Postnord sedan 2019 tappat 20 procent i marknadsandel på marknaden. 2022 ökade Early Bird och Citymail med två respektive en procent i marknadsandel.

Ny PTS-rapport: Stark tillväxt på paketmarknaden 2021

Under 2021 distribuerades 358 miljoner paket ut och den totala omsättningen för den svenska paketmarknaden uppgick till 22 miljarder kronor – nästan 4 miljarder mer än året innan. Postnord tar 2021 marknadsandelar inrikes, liksom Instabox, Budbee, Airmee och Early Bird. Det visar en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS).

Ökad konkurrens och bättre service på paketmarknaden

Post- och telestyrelsens rapport Svensk Postmarknad 2022 visar på en paketmarknad med ökad konkurrens och bättre service till konsumenterna: under året har t ex flera tusen paketskåp ställts ut. Postnord är fortfarande störst på alla delmarknader, men tappar marknadsandelar till aktörer som Instabox, Budbee och MTD.

Nya villkor för Postnord – leveranserna ska fungera under krig

I veckan har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord, som bland annat gäller beredskap för krig, där Postnord ska kunna leverera brev och paket även under kris, och krigsplacera personal.

– Det här är ett arbete som pågått länge, beslutet råkade bara tajma krigsutbrottet i Ukraina, berättar Emma Maraschin, PTS.