Lagerflytt för sexleksaker

I juni flyttar Purefun Group, som driver e-handelssajten vuxen.se från 1 400 kvm i Laholm till ett nytt lager på 5 500 kvm i Torup. Samtidigt passar man på att automatisera pack, plock och sortering. “Det ökar kapaciteten och underlättar för oss att addera fler fraktleverantörer, säger Purefuns vd Michael Ahlén.