Nytt spårbarbarhetssamarbete steg mot cirkulär industri

För att kunna gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där resurser cirkulerar i stället för blir till avfall, krävs samarbeten vertikalt och linjärt i värdekedjan. I projektet Cirkla samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den utmaningen. Målsättningen är att öka spårbarheten.