Samarbete bakom cirkulära flöden för fönsterglas

Glas är i princip ett evigt material som kan smältas och formas om och om igen. Det finns dock logistiska, tekniska och ekonomiska hinder för att gammalt fönsterglas ska kunna bli nytt, så kallat, “planglas”. Ragn-Sells, Saint-Gobain och Elitfönster är några aktörer som samarbetar för att skapa ett fullt cirkulärt flöde.

Nytt spårbarbarhetssamarbete steg mot cirkulär industri

För att kunna gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där resurser cirkulerar i stället för blir till avfall, krävs samarbeten vertikalt och linjärt i värdekedjan. I projektet Cirkla samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den utmaningen. Målsättningen är att öka spårbarheten.