Region Skåne säkrar logistiken i egen regi

Region Skåne flyttar sin materialförsörjning från en TPL-lösning i Göteborg till egen regi i ett 17 200 kvm stort lager som byggs av Wihlborgs i Malmö. “Det handlar om att regionen vill ta kontroll över försörjningen, men också om kommande krav på regional lagerhållning” berättar Mikael Wihlborg, logistikansvarig på Region Skåne.

Gods: nyttja sjöfarten mer!

Ur LTS-rapport nr 1 2020 Sverige handlar i huvudsak med sina europeiska grannländer. Men alltför ofta väljer transportköparen den rutt som ger kortast sträcka till sjöss, och längst sträcka per lastbil – dåligt för miljön och en bidragande faktor till trängsel på vägarna. – Transittransporterna gör att det blir