Kraftsamlar för hållbar e-handel

I augusti startade Closer och Relog en ny satsning, där offentliga och privata aktörer kan samlas för att driva utvecklingen mot hållbar e-handel.
–Vi blir en neutral part som samlar aktörer som inte annars har någon naturlig arena för att mötas, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer.