Maersk flaggar för överkapacitet 2024

2023 var ett svajigt år för sjöfartsbranschen. När det danska rederiet Maersk presenterar sina siffror för året gör man ändå ett rörelseresultat på 10 miljarder. Men under 2024 väntas utmaningarna med överkapacitet bli påtagliga, ett problem som skjutits på framtiden pga konflikten i Röda havet som orsakat begränsningar i kapaciteten.

Nordiska företag parerar nya fraktstörningar

På grund av oroligheterna i Röda havet har många rederier valt att skicka fartyg som bär gods från Asien till Skandinavien runt Godahoppsudden i södra Afrika. Enligt en undersökning från tidningen Logistikk Inside verkar de skandinaviska företagen än så länge klara sig relativt bra, längre ledtider till trots.

Huthirebeller anföll Maerskfartyg på nyårsafton

Ett containerfartyg från den danska rederijätten Maersk anfölls två gånger av Huthirebellerna på väg genom Röda Havet den 30 och 31 december. Rebellerna försökte borda fartyget men motades bort av rederiets säkerhetsteam och USAs flotta. Nu har Maersk satt stopp för trafik i området tills vidare, enligt sajten gCaptain.